Titlen som “Psykolog” er en beskyttet titel, det vil sige, at kun de med uddannelsen cand. psych. eller cand. pæd. psych. kan kalde sig psykolog. Nogle behandlere kalder sig psykoterapeuter, denne titel er ikke beskyttet og kan derfor anvendes af alle mennesker uanset uddannelse.

At gå i behandling hos en psykolog medfører således, at du kan være sikker på, at denne person har en minimum 5 årig godkendt universitetsuddannelse til at varetage professionel psykologisk behandling af forskellige problemstillinger.

Det er endvidere en tryghed, at de fleste psykologer er medlem af Dansk Psykologforening, som sikrer at medlemmerne arbejder udfra et fastlagt etisk regelsæt

Endvidere findes der en autorisationsordning for psykologer administreret af Socialministeriets Psykolognævn.

Ret til at får autorisation som psykolog har personer med en kandidat-eksamen i psykologi og som har gennemgået en supplerende praktisk uddannelse af minimum 2 års varighed.

Autorisationen medfører en række krav til psykologen og psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede psykologers faglige virke.

Klager over autoriserede psykologers faglige virke vurderes oftest efter psykologlovens § 12, der bestemmer, at en autoriseret psykolog under udøvelsen af sin virksomhed er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.