Kognitiv terapi er en veldokumenteret korttidsorienteret terapiform, der er målrettet, praktisk og aktiv.

Kognitiv terapi fokuserer på, hvad klienten tænker om sig selv og sine vanskeligheder.

Klient og terapeut arbejder sammen om at identificere og forstå problemerne med fokus på sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd.

Kognitive metoder har vist sig virkningsfulde og effektive gennem videnskabelig forskning over for en række psykiske problemer.

Der er således beviser for, at kognitiv terapi er virksomt ved behandling af f.eks.:

  • Depression
  • Angsttilstande, fra fobier og panikangst til OCD
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Lavt selvværd, bekymringer og negative tanker
  • Par- og samlivsproblemer

Et kognitivt samtaleforløb er naturligvis individuelt både i indhold og varighed.

Klient og terapeut bliver enige om det antal samtaler der er behov for, hvilket vil afhænge af karakteren af problemerne. Typisk vil der dog være tale om ugentlige samtaler over 6 til 14 gange.