Som udgangspunkt er det vigtigt at skabe et trygt og dynamisk rum, hvor samtalen frit kan udfolde sig.

Gennem samtale undersøges og arbejdes der med problematikker og handlemønstre eller spørgsmål af mere eksistentiel art der er med til at præge dit liv. Samtalerne kan medføre større klarhed over f.eks. specifikke problemer og svære livssituationer.

Som psykolog er jeg den professionelle samtalepartner, der upartisk og via spørgsmål og dialog kan være med til at hjælpe dig til at forstå din situation på en anden måde og skabe ny indsigt.

At gå til psykolog kræver mod til forandring

Første samtale er en afklarende samtale, hvor dit behov afdækkes og vi aftaler hvordan samtaleforløbet kan foregå, så det passer netop til dig og din problemstilling.