I min privatpraksis tilbyder jeg psykologhjælp i form af samtaler, rådgivning og psykoterapi samt supervision, psykologisk undersøgelse og udredning af voksne.

Gennem livet kan alle komme ud for svære perioder af den ene eller anden årsag.
Disse perioder kan opleves uoverskuelige og medføre at hverdagen kan være svær at komme igennem.

Psykologer kan bl.a. hjælpe med at finde ressourcer, nye handlemåder og nye måder at anskue livet på.

Det er vigtigt for mig at tage udgangspunkt i det enkelte menneske og derfor anvender jeg forskellige metoder til forskellige situationer og problematikker.

Mit teoretiske fundament er overvejende kognitivt, hvor der i den kognitive terapi tages udgangspunkt i den aktuelle situation og man gennem udforskning af tænkning og forestillinger er med til at ændre negative tankemønstre og uhensigtsmæssig adfærd.

Som autoriseret psykolog arbejder jeg under tavshedspligt og er endvidere underlagt internationale og danske retningslinjer for etik.

Overenskomst med sygesikringen
Medlem af: SELSKAB FOR ADFÆRDS- OG KOGNITIV TERAPI (www.sakt.dk)

Dansk Psykolog Forening tryk her.