ANGÅENDE CORONA VIRUS

Som udgangspunkt opretholder jeg alle aftaler og tager mod nye klienter.

Ingen møder hinanden her i mit venteværelse, hvor der er håndsprit og jeg lufter ud efter hver klient og vasker håndtag og flader af og vi holder behørig afstand til hinanden (jeg har rykket stolene så der er mere end 3. meter mellem dem). Skulle du have symptomer med feber og hoste skal du selvfølgelig blive væk og give afbud så hurtigt som muligt og senest dagen før kl. 12 og det samme gør jeg. Er du i karantæne eller i det hele taget utryg er der mulighed for at vi kan afholde samtalen over telefonen eller eventuelt videokonsultation.

I min privatpraksis tilbyder jeg psykologhjælp i form af samtaler, rådgivning og psykoterapi samt supervision, psykologisk undersøgelse og udredning af voksne.

Gennem livet kan alle komme ud for svære perioder af den ene eller anden årsag.
Disse perioder kan opleves uoverskuelige og medføre at hverdagen kan være svær at komme igennem.

Psykologer kan bl.a. hjælpe med at finde ressourcer, nye handlemåder og nye måder at anskue livet på.

Det er vigtigt for mig at tage udgangspunkt i det enkelte menneske og derfor anvender jeg forskellige metoder til forskellige situationer og problematikker.

Mit teoretiske fundament er overvejende kognitivt, hvor der i den kognitive terapi tages udgangspunkt i den aktuelle situation og man gennem udforskning af tænkning og forestillinger er med til at ændre negative tankemønstre og uhensigtsmæssig adfærd.

Som autoriseret psykolog arbejder jeg under tavshedspligt og er endvidere underlagt internationale og danske retningslinjer for etik.

Overenskomst med sygesikringen
Medlem af: SELSKAB FOR ADFÆRDS- OG KOGNITIV TERAPI (www.sakt.dk)

Dansk Psykolog Forening tryk her.